بيسكويت كيلويي نخريد...

بیشتر بیسکویت هایی که به صورت فله ای در برخی مغازه ها یا نانوایی های فانتزی از سوی کارگران تهیه می شود اغلب حاوی مواد افزودنی و نگه دارنده های غیر مجاز با دوز بالا بوده و در شرایط غیر بهداشتی تولید می شود.

این محصولات گرچه قیمت پایین تری داشته و به صرف تر است اما به دلیل ان که تاریخ تولید نامعلوم ،شریایط نگهداری نامساعد و مواد اولیه نامرغوب  دارد و اغلب به صورت روباز و خارج از بسته بندی به دور از نظارت وزارت بهداشت تهیه

ادامه مطلب

جستجوی سریع محصولات :